برگزاری وبینار خلاقیت و توسعه

وبینار ” توسعه و خلاقیت ” که در تاریخ ۱۷ آبان مصادف با هفتم نوامبر به صورت مجازی و با حضور دکتر نعمت فاضلی مردم شناس و دیگر شهرهای خلاق ایران از جمله اصفهان، رشت و بندرعباس برگزار شد، در وبسایت رسمی یونسکو منعکس گردید. این رویداد فرهنگی با وجود کرونا و محدودیت های آن، نخستین رویداد خبری است که در وبسایت رسمی شبکه شهرهای خلاق جهان، منعکس می گردد. این وبینار با همت شهرداری سنندج، معاونت فرهنگی و مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری سنندج و موسسه آموزش عالی توسعه دانش و با شرکت افراد ذینفع در این حوزه برگزار گردید. موضوعات مطرح شده در این وبینار انتقال تجربیات شهرهای خلاق و برنامه های آینده آن در راستای کمک به توسعه شهرهای خلاق بود. در این وبینار بر توسعه همکاری بین شهرهای ایرانی عضو شبکه شهرهای خلاق و انعقاد قرارداد همکاری میان این شهر و نیز انعقاد قرارداد همکاری میان این شهرها سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی و سلیمانیه به عنوان شهر خلاق ادبیات و برگزاری جلسات و کارگاههای بعدی با موضوعات مشابه تاکید شد

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک