شهر خلاق

تاریخچه

یونسکو، در سال 2004 ایده «شهر خلاق» را بسط داد و در برنامه های خویش به کار بست. برنامه شبکه شهرهای خلاق یونسکو( UCCN) با هدف توجه به میراث ارزشمند کشورها با تکیه بر خلاقیت و فناوری طراحی گردید و در پی آن بود که هوشِ خلاق و عقل جمعی را تشویق نماید و با به کارگیری خلاقیت به عنوان «کاتالیزور» توسعه پایدار از پتانسیل شهرهای عضو برای رسیدن به راه حل های نوآورانه برای چالش های محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهان مدرن کمک گیرد. کمک به تقویت و رشد خلاقیت و فناوری و اقتصاد محلی و توریسم فرهنگی از راهبردهای این برنامه بود. سرانجام شبکه شهرهای خلاق یونسکو در هفت حوزه طراحی و عملیاتی گردید: تنوع غذائی، طراحی، فیلم، رسانه، ادبیات، صنایع دستی و هنرهای فولکلور و موسیقی. تا سال 2017 بیش از 181 شهر جهان در این شبکه عضو بودند. از فراخوان سال 2015 این برنامه با هدف برداشتن شکاف میان شهرهای مدرن و برخوردار و شهرهای کمتر برخوردار ولی دارای پتانسیل، مورد بازنگری شبکه و یونسکو قرار گرفت. تا آن زمان از کشور ما فقط اصفهان به خاطر فرهنگ غنی و زیرساخت های قوی و وجود بازار بزرگ در صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته بود و رشت به خاطر تنوع غذائی آن. اکنون این شهرهایی مثل شهر سنندج و بندرعباس بودند که می¬باید هر یک با در نظر گرفتن مزیتهای فرهنگی خویش برای الحاق به شبکه تلاش کنند.

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک