سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
شهرداری سنندج
آدرس : خیابان مردوخ، جنب پل مردوخ
تلفن تماس : 33241570-087
پست الکترونیک:
SanandajUnescoCreativeCity@Gmail.com FarhangiSanandaj@Gmail.com

موقعیت روی نقشه

دبیرخانه شهر خلاق
آدرس : پارک جنگلی آبیدر، پارک 28 دی
تلفن تماس : 33246779-087
پست الکترونیک:
Creative.City.Sanandaj@Gmail.com

موقعیت روی نقشه

کلیه حقوق این پرتال برای

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک