معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج
آدرس: خیابان مردوخ، جنب پل مردوخ
تلفن تماس : 33241570-087
پست الکترونیک:
SanandajUnescoCreativeCity@Gmail.com FarhangiSanandaj@Gmail.com

موقعیت روی نقشه

دبیرخانه شهر خلاق
آدرس: بلوار کردستان، عمارت بنیاد ایران شناسی
تلفن تماس : 33246779-087
پست الکترونیک:
Creative.City.Sanandaj@Gmail.com

موقعیت روی نقشه

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک