یونسکو،سنندج شهرخلاق موسیقی، رویدادمجازی​

یونسکو،سنندج شهرخلاق موسیقی، رویدادمجازی
روزجهانی موسیقی جز(Jazz)
11اردیبهشت 1399
ازساعت 10

کلیه حقوق این پرتال برای

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک