یونسکو،سنندج شهرخلاق موسیقی، رویدادمجازی​

یونسکو،سنندج شهرخلاق موسیقی، رویدادمجازی
روزجهانی موسیقی جز(Jazz)
11اردیبهشت 1399
ازساعت 10

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک