قرار دادن ویدئو گروه خوشنوایان سنندج،
شهر خلاق موسیقی
در صفحه اصلی وب سایت ملی یونسکو

ویدئوی کامل در قسمت گالری فیلم قرار دارد.

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک