نشست قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سنندج گفت: نشست قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری با موضوع«موسیقی و جاری شدن خلاقیت در شهر و بازخوانی نقش طراحی شهری در تحقق اهداف شهر خلاق موسیقی » در سنندج برگزار می شود.

کلیه حقوق این پرتال برای

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک