به مناسبت روز و هفته
"سنه"

مراسم افتتاحیه

برگزای بازیهای بومی و محلی و
نمایش خیابانی در سطح شهر

چاپ بنر با طرح مشاهیر و
اماکن تاریخی سنندج

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی
و مشاغل قدیمی سنندج

برگزاری نشست های تخصصی

اختتامیه

کلیه حقوق این پرتال برای

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک