اجرای مراسم عروسكی "سوارانه" در پیاده راه فردوسی سنندج به مناسبت فرارسیدن سال 1400

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک