انعکاس احداث پیاده راه فردوسی
در وبسایت یونسکو

سنندج، زیرساخت شهری را برای حمایت از بخش موسیقی خود توسعه می دهد.

پس از تعیین سنندج (از ایران) به عنوان شهر خلاق موسیقی، این شهر قصد دارد به توسعه دامنه وسیعی از سیاستگذاریها و اقدامات اولیه برای حمایت و سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی و موسیقی خود ادامه دهد.
همچنین این شهر از طریق رویکرد فراگیر و مشارکتی، قابلیت فرهنگی غنی خود را برای تقویت پیوندهای فرهنگی در میان ساکنین در جهت آسودگی و حمایت از آنها افزایش داده است. اخیرا شهر طراحی جدید یکی از خیابانهای عمده اش را به عنوان " پیاده راه سنندج" افتتاح کرد. در راستای راهبردهای توسعه شهری مدیریت محلی، این پروژه عمده به توسعه و بهبود خدمات شهری برای ساکنین یاری می رساند. در حالی که فضای مختص به رخدادهای فرهنگی و هنری را پدید می آورد. پیاده راه فردوسی برای میزبانی اجراهای هنری گوناگون و فراهم آوردن چارچوبی برای گسترش برجستگی و احترام گذاردن به گروهها و موسیقیدانان محلی پیش بینی شده است. هدف این توسعه مجدد، همچنین تشویق ساکنان به مشارکت فعال در برنامه های خلاق شهر و نیز پرورش تعاملات و انسجام اجتماعی در فضاهای عمومی از طریق فرهنگ و خلاقیت است.
به عنوان قسمتی از جشن تعیین شهر به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو، تابلویی در ساختمان شهرداری نصب شد. مراسمی با حضور مقامات دولتی، شهردار سنندج و کنشگران فرهنگی برای یادآوری تعهد آنان به دستاورد و ماموریت و اهداف شبکه شهرهای خلاق یونسکو و دستورالعمل توسعه پایدار انجام شد.

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک