انعکاس جشنواره موسیقی خانقاهی در سایت یونسکو

سنندج فعالیتهای فرهنگی را برای حمایت از بخش خلاق خود سازماندهی می کند

برای حمایت از بخش فرهنگی و خلاق، پرورش تنوع فرهنگی و تشویق ساکنین به مشارکت فعال در برنامه های خلاق محلی، سنندج ( در ایران) -به عنوان شهر خلاق موسیقی- همایش موسیقی خانقاهی (عرفانی) در نوامبر 2020 را سازماندهی کرد.
این رخداد، موسیقیدانان و گروههایی را از شهرهای گوناگون ایران از جمله اصفهان – شهر خلاق صنایع دستی و هنر محلی گرد هم آورد.
افرون بر این، این شهر اخیرا وبیناری را برای ارتباطات بین شهرهای خلاق و ایجاد فناوریها برگزار کرد. همراه با سنندج و بندرعباس – شهر خلاق صنایع دستی و هنر محلی- دانشگاهیان مشهور در زمینه موسیقی، هنر، فرهنگ و نمایندگان استارت آپ های دانش¬بینان خلاق به این رویداد پیوستند. این وبینار بر اساس تجربیات شهرهای خلاق و اقدامات خوب از مشارکت کنندگان دعوت کرد تا در مورد چگونگی ایجاد فناوریها و خدمات فناوری اطلاعات بحث کند که می تواند از شهرها در طراحی سیاستگذاریهای جدید در زمینه مرتبط و نیز کمک به دستیابی به اهداف شبکه شهرهای خلاق یونسکو کمک کند. دیگر موضوعات مطرح شده در خصوص نقاط رشد کارآفرینی در زمینه موسیقی بود.

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک