کارگاه پژوهش مجازی

گروه موسیقی دانشگاه کردستان و انجمن علمی پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری برگزار می کنند.
موضوع: راهکارهای عملیاتی توسعه پایدار موسیقی اصیل با بهره گیری از دانش نوین
مدرس: محمد رضا آزاده فر، استاد تمام دانشگاه هنر تهران

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک