برگزاری کنسرت موسیقی آنلاین گولان​​

اول تا سوم اردیبهشت ماه 1399
ساعت 21
زنده از اینستا گرام سینما بهمن

کلیه حقوق این پرتال برای

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک