برگزاری کنسرت موسیقی آنلاین گولان​​

اول تا سوم اردیبهشت ماه 1399
ساعت 21
زنده از اینستا گرام سینما بهمن

کلیه حقوق این پرتال برای

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

شهرداری سنندج محفوظ است.

طراحی: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، واحد انفورماتیک